? Uddrag fra Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed.

Enhver skulde have 700 Rdlr. og frie Væ- relser, samt 2 Rdlr. for deres Collegier; men den første Professor 4 Rdlr.