? Uddrag fra Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed.

samme til Ende over enhver Videnskab ved May Maaneds Udgang.