? Uddrag fra Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed.

Da de fleste ved deres Udgang af Skolerne have Stipendier og andre Penge fra Sko