? Uddrag fra Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed.

Ligeledes, naar nogen har taget sin Doc- tor-Grad, skal samme være ham tilladt.