? Uddrag fra Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed.

De skulde alle inden to Aars Forløb udgive et systematisk Udtog af deres Collegier.