Uddrag fra Skrivelse fra et Fruentimmer til Stadens Ædle, Høyædle og Velbaarne Samtlige Elskere af Pebersvenderiet.

Foregaaende Tanker lede mig til at troe, at Mistillid paa Guds-Forsyn er det