Uddrag fra Skrivelse fra et Fruentimmer til Stadens Ædle, Høyædle og Velbaarne Samtlige Elskere af Pebersvenderiet.

I Følge min Skrivelse blive Eders@vigtigste Undskyldninger Kiælenhed Pragt og Mistillid, men skal de Ting være Eders Kiendemerker, der ere satte Til at lyse og lede andre,