? Uddrag fra Forslag til at finde Udveye til Krigstienerens bedre Besoldning.

Endskiønt jeg ikke er nogen synderlig Lieb Haber, enten at læse eller skrive meget, uden allene, der som man saa at sige bruger til Huusbehov, Saa nægter jeg ikke, at mig paa en 5 a 6 Ugers Tid er overkommet ligesom