? Uddrag fra Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande.

lerede havde været udkommet udi første og anden Classe, og saa videre. Jeg troer tilforladeligen, at Lotteriet paa saa Maade ei endnu skulle have udbetalt en eneste af de store Gevinster udi fierde og femte Classe,