? Uddrag fra Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande.

vore Lotterie-Sedlers Nummere forhen al-