? Uddrag fra Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande.

vi ei skulle kunde have faaet de største Gevinster udi tredie Classe, uden saa var at