? Uddrag fra Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande.

De beste Lotterier synes altsaa at være saadanne, hvorudi den fattige Almue