? Uddrag fra Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande.

Lotterier ere nyttige i en Stat, i Hen- seende til, at de bringe mere Penge i Circulation end ellers, hvilke Penge gemeenligen alene destineres til en eller anden nyttig Anstalt. Den Velhavende og Veltænkende sætter da ind for at fremme det Almindeliges Beste; den Gierrige for at forøge sin Rigdom; den Vellystige i Forhaabning af Vinding, for des længere at kunde continuere sin Levemaade, og den af Middelstanden ta- ger Deel i Lotterier, for derved at kommer i