? Uddrag fra Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande.

14 fuldført, uden at falde den Kongelige Cassa til Last ved Taarnets Opsættelse.