? Uddrag fra Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande.

Hvad Ont der kan skee Kiøbstæderne, og især her i Staden, det vil Tiden lære. I