? Uddrag fra Tanker over det alleene Privilegerede Lotterie til Landets almindelige Nytte, fattige Børns Opdragelse, og det fattige Væsens bestandige Underholdning i Kiøbenhavn.

Men Lotteriet i sig selv, og uden at see paa disse 12 Pro-Cento, er maaskee