? Uddrag fra Tanker over det alleene Privilegerede Lotterie til Landets almindelige Nytte, fattige Børns Opdragelse, og det fattige Væsens bestandige Underholdning i Kiøbenhavn.

1.) At alt, hvad Lotteriet indbringer bliver i Landet. Jeg erindrer mig ikke at