? Uddrag fra Tanker over det alleene Privilegerede Lotterie til Landets almindelige Nytte, fattige Børns Opdragelse, og det fattige Væsens bestandige Underholdning i Kiøbenhavn.

tilligemed en aarlig, i 50 Aar vedvarende Circulation, af 255,000 Rdlr.