? Uddrag fra Tanker over det alleene Privilegerede Lotterie til Landets almindelige Nytte, fattige Børns Opdragelse, og det fattige Væsens bestandige Underholdning i Kiøbenhavn.

2,500,000 Rdlr. i frie Gevinster fra 1000 til 15000 Rdlr.