? Uddrag fra Tanker over det alleene Privilegerede Lotterie til Landets almindelige Nytte, fattige Børns Opdragelse, og det fattige Væsens bestandige Underholdning i Kiøbenhavn.

800 Rdlr. har i de trukne 17 Lotterier beløbet sig til - - 884,004 Rdlr.