Uddrag fra Saufhalses trøst til Brændeviinslauget som et Beviis at det er utroeligt at Regieringen vil forbyde at brænde Brændeviin.

le Flasker og Glas til alt det Brændeviin, jeg har Apetit til at nyde: Hvergang jeg seer en af eder, at staae veltilfreeds i sin Dør, med mange Rader Sølv-Knapper i den uldendammastes Trøye, eller i den graae Sartut; saa vil jeg takke Himmelen for den Rigdom, som eders Flaske har skienket eder; og af en oprigtig Ærbødighed, for eder, flaae min Næse i Brostenene. Jeg forbliver eders flittigste Søgere og Forbeder.