Uddrag fra Saufhalses trøst til Brændeviinslauget som et Beviis at det er utroeligt at Regieringen vil forbyde at brænde Brændeviin.

har saa ofte læsket min tørstige Siel, derfor er det ikke meer end billigt, at jeg nu ogsaa husvaler Jer med min Trøst. Versemageren glemmer ikke at ophøye eder for den poetiske Geist, som eders Brændeviin skienker ham; skulle jeg da ikke udbasunere eders Berømmelse, fordi I staber den Drik som er mig sødere end Honningkage; som er mit eneste Element, hvori jeg lever, svæver og bevæger mig; saa maatte jeg være det utaknemmeligste Menneske af Verden. Eders Velgaaende ligger mig saa meget paa Hiertet, ar jeg hel-