Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

Prøv engang paa, alvidende Kritike- Herrer! at give snilde og ey barbariske Kriti- ker, og tillige, naar De faae Leylighed, at oplyse Publicum, hvorledes det skal skrive for at fortjene en Skilling! Jeg troer sikker, at saa- dant skal give bedre Virkning, end alle Deres myndige og forbittrende Caracterer.