Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

Naar Skolemesteren bander, skjælder, tordner og lyner ved hver en ringe Leylighed, kan det ikke være at undre over, om Disciplerne drive Spot med Skoleherrens Grimacer; da en sagtmodig Lærer derimod er elsket og adlydet af sine Tilhørere.