Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

De haarde og foragtelige Expressioner, som de med en ret overordentlig Vellyst ud- ziire deres Kritiker med, ere meget meere Beviser paa Hovmod og Egen-Kjærlighed, end Argumenter paa et mild og beleven Sindelav imod sin Næste og Jevnchristen.