Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

7 Saa vist da, som disse 7 Poster findes Udi min Beretning, saavist ere Fortegnelsemagerne jo nogle Løgnere, da de imod bedre Vidende have expresfis verbis skrevet det, som er tvertimod. Og hvad Tillid vil de vente hos Publicum, i Henseende til deres andre Kritiker, naar de, angaaende en Piece af saa faae Blade, kan have Dristighed til paa den modtvilligste Maade at forgaae dem imod det ærværdigste og det helligste, som bør krone en Critiqve, nemlig Sandheden.