Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

c) At disse ikke vilde taale, at jeg paatog mig at bevise Sandhederne udi mine dem angaaende udstædte Skrifter, hvorfore de havde stævnet mig, men at de