Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

2) Den, som begaaer en forsætlig Løgn, besidder liden Ærekjærhed; dette nægter vel ingen, som veed hvad Ærekjærhed er. De Kanneworfiske Kritike-Betjentere have udi bemelte deres Anmeldelse be- gaaet en forsætlig Løgn, vide infra, ergo besidde disse Betjentere liden Ærekjærhed.