Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

Svenne saa eenfoldige og dumme, at de troe, de gjøre deres Læsere en vigtig Tjeneste med at sige dem det, som de vidste længe før af Avisen.