Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

1) At troe om et Publicum, at det ikke lige- saavel kan læse Addresse-Avisen, som de Kanneworfiske fortegnelser, er vel unægtelig en stor Dumhed; og denne Dumhed staaer dog tydelig afmalet i bemelte deres Kritike. Thi udi AddresseAvisen, hvorfra endog Fortegnelsemagerne selv indhente deres Bøger-Kundskab, har Titlen af mit Skrift været anført, og Titlen selv viser, at Processen ikke er til Ende; og dog ere disse kritiske Leye-