Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

At jeg ikke skal synes at ligne bemelte Kritike-Forfattere deri, at beskylde uden Beviis, vil jeg gotgiøre, hvad jeg heroven for har lastet hos dem, saasom: