Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

Om det endog var efter Principal-Ordre og ikke af egen Movement, at de saa pøbelagtig, saa uforskammet og nedrig (forlad mig, at jeg for et Moment haver laant nogle af Deres egne smukke Kunstord) havde forgaaet dem udi saa hellig og ærekjær et Embede, som det de have paataget sig, burde være, kan saadant dog ikke komme under Betragtning eller tjene til Undskyldning;