Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

Udi bemelte deres Kritike hersker megen Dumhed, liden Ærekjærhed og en aabenbare forsætlig Løgn.