Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

Da jeg meener at have en langt lovligere og ædlere Adkomst til at sige mine Erindringer imod disse Fortegnelse-Forfatteres Kritike, end de have havt til at bedømme eller belyve mit Skrift: saa kan de ikke, uden at være sig selv imod, fortryde paa, at jeg betjener mig af et Par af deres ofte brugende Phraser og høymodige Udtryk; dog med den Forskjæl, at jeg tillige nøye skal følge Sandheden.