Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

*) De gode Herrer maae paa dette Sted have skrevet uden ad, og saaledes ladet sig bedrage af en svag Hukommelse; thi i denne recenserede Pjece findes disse af dem anførte Ord gandste sikkert ikke.