Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

,,Det er for at forekomme onde Menneskers Bagtalelse (*) og urigtige udspredte Rygters Virkning (**), foranledigede, som han siger, iblant andet af den kritiske Journals og vores Fortegnelsers partiiske Udladelser, at Hr. Bagge underretter Publicum om, hvorvidt (***)