Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

Det har behaget de Kanneworfiske Betjentere udi deres Fortegnelsers 3die Stykke anden Aargang No. 37, naar de have anført min udgivne Beretning, om hvorledes og hvorvidt med den af de bekiendte 18 Bryggere mig paaførte Proces er avanceret, at tillegge disse mærkelige Ord: