Uddrag fra Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."]

Men her maae Autor ikke tage os ilde op at vi ikke saa liige frem kunde troe ham paa hans blotte Ord. Det er klart af hans heele Proposition, at han vil have dette Saun forstaaet som en Følge af Brøgger-Laugets Vedtægt om Indkiøbet i Fællesskab, men saa synes os at han havde burdet, for at give sit Foregivende nogen Styrke, og i det mindste et Slags Anseelse af Sandfærdighed, fremlægge en Beregning over Tilførselen i en liige Period af Tiid førend Fællesskabet begyndte, da man ved Sammenliigning havde fundet uddrage, omendskiønt ikke et decisiv Facit, saa dog et saa-