Uddrag fra Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."]

gende Lande, Krigen i Tydskland og Flandern, Byggets Priis i Sælland, som i goede Aaringer ikke animerer Tilførselen, hvorpaa og haves Exempler, og saa videre. Det er altsaa vanskeligt at bestemme et Quantum af denne Tilførsel for nogen Period af Tiid, endskiønt Autor ikke tager i Betænkning at være meeget bestemt i sin Beregning, thi han forsikkrer paa egen Haand, at Kiøbenhaun i 12 til 13 Aar af Fællesskabet har sauned et Quantum af Femersk Byg af omtrent .... 250,000 Tdr.