Uddrag fra Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."]

Først møder Autors saa kaldte Hoved-Aarsag, angaaende Laugets aarlige Indkiøb af Femersk Byg i Fællesskab. Det Quantum af Femersk Byg, som aarligen føres til Kiøbenhaun, har altid været meget uliige, det eene Aar imod det andet, og dette kand heller ikke være anderledes, anseet at denne Tilførsel er under Indflydelse af adskillige Aarsager, saasom Misvæxt og Overflødighed, saavel paa Femern selv, som i Tydskland og andre omlig-