? Uddrag fra Discours imellem en fremmet Reisende, en Officer og en Borger ved Navn den Tænkende. Handlende 1. Om de høie Priser paa Brød og Fødevahre, 2. Om det Fattiges Væsen, 3. Om Skifter, 4. Om Procuratores Antal for Underretterne, 5. Om Gade Løgter, 6. Om Gade Vægterne.

Foruden Bogholderen er holdt 4 Qvar- teermestere der ere egentlig Budde og Opvar- tere, og troer jeg nyder hver 100 Rdlr. Løn.