v. Holstein, Tausan m.fl. Uddrag fra Anordning og Reglement angaaende adskillige Stadens Oeconomiske og Borgerlige Indretninger dateret Kiøbenhavns Raadstue den 5. Junii Anno 1771.

nuarii 1745, for hver Vægter betales 4 Mk. hvoraf Vægteren nyder de 2 Mk.