v. Holstein, Tausan m.fl. Uddrag fra Anordning og Reglement angaaende adskillige Stadens Oeconomiske og Borgerlige Indretninger dateret Kiøbenhavns Raadstue den 5. Junii Anno 1771.

N. Maaneder N. Dage beregnet fra N. til N. Anno 1771. Rlr. Mk. ß.