? Uddrag fra Fundne Breve. Første stykke indeholdene: Om de til Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse afgivende Feye-Penge.

Overalt, hvormed skulde Stiftelsen soutenere sin Anseelse og Varighed, der-