? Uddrag fra Fundne Breve. Første stykke indeholdene: Om de til Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse afgivende Feye-Penge.

Aldrig er nogen Skat med meere almindelig Behag og Nytte bleven paalagt end denne Skat.