? Uddrag fra Fundne Breve. Første stykke indeholdene: Om de til Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse afgivende Feye-Penge.

Men vær nu ej forfængelig, og tænk ingenlunde; der er mangen en Hest