? Uddrag fra Fundne Breve. Første stykke indeholdene: Om de til Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse afgivende Feye-Penge.

See saaledes, min Ven! kan du skrive uden Fare; rose , men aldrig laste.