Uddrag fra Patriotiske Tanker udi Anledning af et Skrift, kaldet: Korte Betragtninger over Hoveriets Afskaffelse i Danmark.

En saadan ubehagelig Uddunstning synes at fremkomme af de theoretiske saa kaldede Kørte Betragtninger over Hoveriets Afskaffelse i Danmark (hvortil ikke Uden Aarsag kan retorqueres det paa den ubekiendte Autors Titel-Blad anførte Epigramma:)