Uddrag fra En sandfærdig og tilforladelig Beretning om Junior Philopatreias Opstandelse, med meere som Historien fortæller saare lystelig og kortvillig at læse, til Trykken befordret af Rosentornes Ven.

Qvis expedivit psittaeo suum χαῑρε? Corvos qvis olim concarum salutare? Picasqvc docuit nostra verba conari? Magister artis, ingenîqve largitor