[Søren Rosenlund] Uddrag fra Jødernes Renkers Aabenbaring. Andet Hæfte.

Jeg tilstaaer dem min Herre, at de, deres Koner og Døttere, overgaaer Kongen,